התאחדות המלונות טבריה

התאחדות המלונות טבריה מאגדת כ- 30 מלונות בטבריה (4500 חדרים לערך). בתי המלון הם מגוונים באופיים ומתאימים לקהלי יעד שונים.

המלונות נחלקים ע"פ רמתם: אכסניות, מלוניות ובתי מלון במגוון רמות.

כמו כן נחלקים הם ע"פ סגנונם: קיט ונופש, ספא, בוטיק, עסקיים, משפחתיים ועוד...

התאחדות המלונות טבריה עובדת בשיתוף פעולה עם עיריית טבריה לצורך קידום ושיווק התיירות בטבריה לקהל תיירות הפנים ולקהל התיירות הנכנסת.