האיגוד הישראלי לרפואה פנימית

הרפואה הפנימית היא עמוד השדרה של המערכת הציבורית

כ- 110 מחלקות פנימיות בבתי החולים בארץ
כ- 12 רופאים בממוצע בכל מחלקה
סה"כ: כ- 1,300 רופאים.
כשליש מהם מומחים. היתר – מתמחים.
כ- 35 מיטות בממוצע בכל מחלקה, סה"כ: כ- 3,850 מיטות בבתיה"ח בארץ.
בפועל... יש יותר מיטות. הרבה מידי מסוג: "הזקנה מהמסדרון" ...
כ- 3,000 איש מאושפזים בכל מחלקה פנימית בממוצע בשנה.

האיגוד הישראלי לרפואה פנימית פרץ השנה במחאה כנגד העומסים וההזנחה, תחת הקריאה: 'לפחות תבנו לנו עוד מסדרונות'