עמותת אופנים

עמותת אופנים יוצרת שינוי של ממש בפריפריה - סקר שנערך לאחרונה על ידי חוקרים מהטכניון וממכללת תל חי הראה כי 23.5%  מבוגרי אופנים לומדים מתמטיקה בהיקף 5 יחידות לימוד, בעוד שאחוז הלומדים 5 יחידות מתמטיקה בצפון הארץ עומד על  8.2% ובדרום רק על 6.9%.  עמותת אופנים מקפידה למדוד ולהעריך את אפקטיביות הפעילות ואת השיפור המתמיד בתחושת המסוגלות ובפיתוח הסקרנות של הילדים.