מכון ירושלים לצדק

מכון ירושלים לצדק הוא גוף ציבורי ציוני ישראלי, הנתמך על ידי אוהבי ישראל מבית ומחוץ. המכון פועל מאז שנת 2004 להבטחת קיום המדינה כבית לאומי לעם היהודי, לביסוס מעמדה בעולם ולחיזוק חוסנה החברתי, באמצעות: שמירה על ערכי מגילת העצמאות, הגנה על שלטון החוק, על חופש המצפון, הדמוקרטיה ועל זכויות אדם (הן של תושבי הארץ, והן של כלל אזרחי המזרח התיכון).

המכון הוא שותף פעיל במאמצי הדיפלומטיה והישראלית, ונלחם בפועל כנגד גילויי אנטישמיות ודה-לגיטימציה בעולם כלפי המדינה.
אלא שבעוד מרבית ארגוני זכויות האדם, נוטים לעמדות המציגות את ישראל באור בעייתי, הרי המכון  גאה להביע עמדות מעמיקות ומאוזנות, נטולות צד פוליטי של הסכסוך היהודי - ערבי, מתוך הבנה כי: לא צריכה להיות סתירה בין היות ישראל מדינה יהודית, לבין היותה מדינה דמוקרטית, וגם מתוך אמונה כי יש למדינה העוצמה והיכולת לחזק את ערכי הסובלנות, האתיקה והמוסר.